Νέες τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας

Ενημερωτικό έντυπο Φ.Π.Α. Νόμος που τροποποιεί τους περί φόρου προστιθέμενης αξίας νόμους του 2000 εως (αρ. 3) του 2020. Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο εδώ.

Νέες τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας Read More »